Stowarzyszenie P.O.M.O.C. działa przy
Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 52
w Szczecinie

Stowarzyszenie P.O.M.O.C Szczecin

Stowarzyszenie P.O.M.O.C. powstało w kwietniu 2013r. z inicjatywy grupy nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10 oraz rodziców uczniów.

Celem stowarzyszenia jest:

  1. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych,
  2. pomoc i wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych,
  3. działalność humanitarna i charytatywna,
  4. dokumentowanie dorobku współpracy Stowarzyszenia z osobami niepełnosprawnymi, ich rodzinami, innymi instytucjami.

Jak działamy:

Wspieramy rodziców dzieci dotkniętych niepełnosprawnością, poprze organizowanie opieki i wypoczynku w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych:

  • podczas wakacji: półkolonie letnie ( tu mogą być np. zdjęcia )
  • podczas ferii zimowych ( też zdjęcia)

Podopieczni mają zapewnione posiłki oraz profesjonalną opiekę wychowawców, którzy organizują im w tym czasie różnorodne wyjścia, gry, zabawy i zajęcia sportowe. Zwiedzamy zabytki i muzea Szczecina, oglądamy premierowe filmy, przedstawienia teatralne, ale również poznajemy tajniki gry w kręgle czy bilard.

Pomagamy również w organizacji imprez charytatywnych: bal dla dzieci Hospicjum, dla dzieci MOPR.